Jdi na obsah Jdi na menu

Záchranářská ulička

Záchranářská ulička
Když na dálnici, nebo jiné pozemní komunikaci vzniká kolona, je vaší povinností
vytvořit průjezscreenshot-2022-03-22-at-10-28-35-hasici---hasici-1.pdf.pngdovou uličku pro hasiče, sanitky či policii.
Levý pruh uhýbá vlevo a pravý vpravo. Na dálnici se třemi a více pruhy je to stejné.
Pokud jedete vlevo, posuňte se co nejvíce doleva, ostatní pruhy se řadí směrem
doprava.

Nesprávném parkování
Hasiči se při výjezdu k požáru či jiným událostem, setkávají se spoustou situací,
které jim komplikují jejich práci. Proplétat se hustým provozem je někdy velmi
obtížné. Obrovský problém představují řidiči, kteří zaparkují svůj vůz na místech, kde
je to zakázáno. Se špatným parkováním se v ulicích setkáváme den co den.
Problémem je v tuto chvíli špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť (ulic). V
tomto případě také hrozí nebezpečí z prodlení, protože hasiči se musí k místu
mimořádné události, často složitě, dostat jinou trasou.
Zákon § 25 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ukládá
řidiči v této souvislosti povinnost „při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.
Vytvořením uličky můžete zachránit životy!
 

Zdroj:
www.zachranny-kruh.cz/bezpecna-doprava/auta/zachranarska-ulicka.html
http://www.hzscr.cz/clanek/bezohlednost-ridicu-pri-nespravnem-parkovani.aspx
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361?text=25&citace=1