Jdi na obsah Jdi na menu

Vypalování porostů a zakládání ohňů v přírodě

 
Vypalování porostů a zakládání ohňů v přírodě
 
  Oteplení a suché počasí v jarním období zvyšuje nebezpečí vzniku požáru při zakládání ohňů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se množí počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy.
  V jarním období vzniká zvýšené nebezpečí požáru. Teplé počasí láká řadu obyvatel a chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze stromu nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody, v horším případě i ohrozit životy a zdraví lidí. I když pálení listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla. Pálení většího množství trávy a listí předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a tím předejít zbytečnému  výjezdu hasičů. Telefonní kontakt k hasičům je 950570112, pálení je možné zadat také prostřednictvím www.hzspa.cz vyplněním formuláře.
  Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým  a podnikajícím osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun. Při spalování hořlavých látek jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Zvýšené nebezpečí požárů vzniká v přírodním prostředí zvláště v období bez déle trvajících dešťových srážek, s mimořádně teplým a suchým počasím. V období těchto klimatických podmínek by se měly dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů. Jedná se o zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku. Spolehlivým iniciátorem požáru je i odhozený nedopalek cigarety, proto je přísný zákaz odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě.
 
                                             Preventista SDH Pomezí Miloš Baláš