Jdi na obsah Jdi na menu

Vánoční prevence

 
Nejkrásnější svátky v roce jsou již tady, tak

ať neskončí požárem
Dnes 27. listopadu 2022 nám začíná advent, který je dobou zklidnění, jež odpovídalo
životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím. Advent
provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí,
děti otevírají obvykle adventní kalendář. V tuto první neděli se v mnoha domácnostech
rozzáří první svíčka na Vánočním věnci.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ním mělo zacházet.
Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch
umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při
nich někdy utrpí i vážná zranění.
Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec máte. Věnec by neměl být vyroben
z vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod. Na trhu se již v minulosti objevily
adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné, byly totiž vyrobeny ze
suchých dřevěných pilin, na nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené
svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár, problém nastane i
tehdy, pokud se svíčka ulomí.
Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by
svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící
svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce).
POZOR: Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je
nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani
na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení. Uvědomte si, že
věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou. Zapálené svíčky, ať již
umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru.
Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si
majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.
Rady hasičů:
Adventní věnce
Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a
svíčky na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně
připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí.
Svíčky a prskavky
Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm, a proto bychom je v domácnosti nikdy
neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve
vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru,
plastu či textilií. Hořící svíčku umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí stát
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se
pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé děti a
zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla.
Nikdy nevdechujeme kouř z prskavek, který je zdraví škodlivý. Před uložením do
komunálního odpadu prskavky zchladíme, např. namočením do nádoby s vodou nebo
zapíchnutím do sněhu.
Pečení a vaření
Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy
nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev
poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.
viz přiklad:https://www.youtube.com/watch?v=EeZFRCGVavw
Vytápění
Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení
s topidly a zanedbáním péče o komíny. K topení používáme výhradně topivo určené pro dané
topidlo a oheň nikdy nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např. benzinu. V okolí
topidla neumísťujeme hořlavé látky, jako je dřevo či papír. Popel ukládáme na bezpečné
místo. V prostoru jeden metr od topných těles se nesmí nacházet hořlavý materiál.
Nejvíce požárů komínů způsobují nevyčištěné saze v komíně. Mezi další příčiny patří
nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry v komíně. Komíny je nutné
pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem.
Co dělat v případě požáru
Pokud dojde k požáru, je nutné zachovat klid. Nejprve zachraňujeme život a zdraví své a
svých nejbližších, teprve potom zachraňujeme majetek. Požár co nejdříve oznámíme hasičům
prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Jestliže je to možné, snažíme se požár uhasit nebo
zabránit jeho dalšímu šíření. Využijeme k tomu hasicí přístroj nebo hydrant na chodbě.
Elektrické přístroje je nutné před hašením vypojit z elektřiny. Elektrické přístroje se nikdy
nehasí vodou ani pěnovými hasicími přístroji. Při pohybu v zakouřeném prostoru se držíme
při zemi a dýchací cesty si chráníme navlhčenou textilií. Pokud se v hořícím objektu nachází
více osob, varujeme ostatní a snažíme se jim pomoci do bezpečí.
Každý požár, i uhašený vlastními prostředky, je nutno bezodkladně nahlásit hasičům a do
příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízet. Za neohlášení požáru hrozí občanům pokuta až
do výše 25 000 Kč. Bez potvrzení o požáru a jeho příčině pojišťovny pojistné plnění
nevyplácí nebo výrazně krátí.
Krásné vánoční svátky bez zbytečných komplikací, starostí a požárů Vám přeje sbor
dobrovolných hasičů Pomezí.
Zdroj: https://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje.aspx https://www.youtube.com/