Jdi na obsah Jdi na menu

Požáry v obci

 Požáry se naší obci nevyhýbaly. Bohužel není k dispozici jejich úplný přehled. I přesto jsou některé zachovalé údaje velmi zajímavé.

18. března 1924 - večer vypukl požár na č.p.  193. Uhořel všechen dobytek, úroda obilí a brambor, shořely i stroje a nářadí.

8. srpna 1924 - večer hořelo č.p. 145 (paní Marie Czervená). Při požáru byla zničena celá budeova. Podařilo se zachránit okolní domy (č.p. 138 a 140).

Rok 1928 - ve třech dnech tři požáry:

1. září - v noci na č.p. 69 v dřevěné stodole. Blízký zdroj vody uchránil obytnou část stavení, zničena byla celá sklizeň ze žní a zemědělské stroje.

2. září - večer na č.p. 48. Při hašení byl kvůli velkému suchu velký nedostatek vody. Na seně uhořel jeden z dělníků.

3. září - v noci někdo zapálil u stavení č.p. 28 vůz naložený obilím. Oheň však zpororoval soused a včasným zásahem byl majetek ochráněn. 

Do podezření přicházel 70-ti letý Josef Schmidt. Aby se vyhnul potrestání oběsil se. Podle všeho měl na svědomí i požár z 1. září. Pohnutkou k těmto činům mohl být odchod jeho ženy.

1. června 1931 - hořelo na č.p. 2 (paní Czeschková). K tomuto požáru přijeli i hasiči z Květné a Poličky, kteří zde se uvedli novou motorovou stříkačkou.

4. února 1932 - požár na č.p. 35 obývaném nájemníky. Byl pravděpodobně založen úmyslně.

V roce 1934 hořelo hned čtyřikrát! Zmínky jsou však pouze o dvou z požárů:

15. května - v poledne na č.p. 277. Požár založil 4 letý chlapec.

30. května - na č.p. 42. Blízký hydrant ochránil stavení pře většími škodami.

V následujícím roce 1935 hořelo také čtyřikrát!

14. března - hořelo na č.p. 170 a 257. Díky rychlé pomoci hasičů z Poličky, muniční továrna a Kamence bylo hodně majetku zachráněno.

2. dubna - hořelo na č.p. 161. Jejo majitel se chtěl přestěhovat a místní dům prodat. Aby získal alespoň pojistku, taky dům pravděpodobně zapálil. Vina se mu však nikdy nepodařila prokázat. Obec stála na jeho straně.

30. června - odpoledne vyhořel Obecní dům ("Stará škola") č.p. 97. Bydlelo zde několik chudých rodin. požár vypukl na půdě, s  největší pravděpodobností byl úmyslně založen. Z domu se podařilo zachránit jen velmi málo.

11. září - v noci hořelo na č.p. 231. Požár byl úmyslně založen. Následkem sucha bylo málo vody na hašení. Uhořeli dvě krávy a kůň. Podařilo se ochránit okolní stavení.

O dalších požárech předválečných a válečnách se bohužel nedochovaly zmínky.

3. října 1958 -požár opuštěného stavení č.p. 208. Pořár byl úmyslně založen, žhář nebyl nikdy dopaden.

1951 - po taneční zábavě shořel stoh sláme JZD.

1952 - požár u Holingrů - domek byl včasným zásahem zachráněn.

1955 - vyhořelo Juklovo stavení (č.p. 93), vznítil se len.

1960 - požár lnu v místní tírně.

1961 - požár na č.p. 176 (u Prudkých). Od elektrického zkratu shořela stodola.

1970 - vyhořel krávín (č.p. 190). Požár vznikl pravděpodobně od světla. Zachvátil půdní prostory. Voda k požáru byla přivedena dopravním vedením z rybníčku u Vápeníkových.

1971- vyhořel transformátor u Lorencových. Požár vznikl od blesku.

1972 - požár Státního statku u rozcestí.

1973 - požár garáže u č.p. 157.

1977 - požár věže na seno v inseminační stanici.

1980 - požár tělocvičny. Pravděpodobnou příčinou byl zkrat na akumulačních kamnách. Tělocvična byla poničena, ale neshořela.

1985 - v srpnu požár u Porubiakových. Příčinou byl vadný komín. Při výjezdu k tomuto požáru došlo k havárii profesionálních požárníků z Poličky, kteří na nábřeží převrátili hasičský vůz CAS-25 Škoda 706. Zásah prováděli požárníci z Pomezí a Poličky s druhým automobilem. Dům byl značně poničen.

19. června 1987 - vypukl požár kravína (č.p. 5) usprostřed obce. Požár byl způsoben dětmi. Budeova byla zcela zničena. Dlouho trvalo než se sutiny kravína odklidily.

1987 - požár obytného domu na státním statku.

20. srpna 1988 - požár tří stohů lnu.

16. června 1989 - požár obytných buněk při tírně lnu v Pomezí.

1990 - květnová bouřka způsobila požár stohu odpadního lnu. Stoh byl požárem zcela zničen.

6. října 1996 - navečer vypukl požár skladiště stonkového lnu v tírně Pomezí. Hašení požáru probíhalo pomocí cisteren a dálkovou dopravou vody z rybníčku u Teplných pomocí PS 12. Ocelová hala byla zničena. 

19. října 2001 - vypukl požár od špatného komínu na č.p. 108. I přes všasný zásah byla budova značně poničena.

2002 - od blesku hořelo stavení č.p. 207. Podařilo se zachránit suterén domu.