Jdi na obsah Jdi na menu

Historie hasičského sboru v Pomezí

     O vzniku v naší obci se dozvídáme ze starých německých kronik a od poválečných pamětníků. V poslední německé kronice (Doleschal, č.p. 65) se dozvídáme datum založení zdejšího hasičského sboru - 20. června 1886. Prvním velitelem byl Heinrich Bühn, jeho zástupcem Franz Krushina. Místní hasiči byli vybaveni jednou ruční stříkačkou (vyrobena 1869). Druhou stříkačku dostali od Raifeinsenkasse roku 1902. Mnoho místních hasičů padlo v první světové válce, na jejich počest je zbudován pomník v hasičské zbrojnici.

    Obec Limberk byla postihována častými požáry. K ohňům docházelo především v parných dnech léta. Mimo jiné zde nebylo mnoho příčin požárů objasněno, vznikají proto podezření na žháře. Mnohdy požár založil sám majitel objetku, jelikož chtěl využít pojistky k výstavbě nového objetku. V roce 1928 započala stavb vodovodní sítě s tím souviselo i zbudování 58 hydrantů po celé obci. Původní mapa hydrantů je doposud dochovalá.

    V roce 1936 (u příležtosti 50. výročí založení sboru) byl sbor vybaven motorovou stříkačkou (8 A.Z.) v hodnotě 22 000 Kčs. Umístěna byla v horní požární stanici. Byla poháněna dvoutaktním motoremo výkonu 26 HP. Dne 19. července 1936 byla na obecním prostranství složena polní mše a stříkačka byla vysvěcena. Odpoledne poté byla stříkačka předvedena občanům. První křest ohněm zažila 20. října 1936, při požár čp. 20. Pracovala velmi uspokojivě.

    V této době měli hasiči k dispozici dvě hasičské zbrojnice, ve výbavě měli dvoukolové navijáky, žebříky, ruční stříkačku a již zmiňovanou motorovou stříkačku. Hasiči byli oblečeni do bílých plátěných uniforem, helem a opasků. V roce 1936 přestal kronikář psát a proto chybí podrobné informace o hasičském děni. Do roku 1945 zasahovali limberští hasiči u 29 požárů domů, požáru lesa a dvou požárů stohu v obci. Mimo to zasahovali u sposty požárů i mimo obec zejména v Poličce.

   Dne 8. května 1945 skončila druhá světová válka. Zajistit požární ochranu bylo třeba prakticky ihned po osvobození. Za pomoci antifašisty pana Františka Balzera byla zkontrolována výstroj a výzbroj. Do prvního odsunu německého obyvatelstva byl vytvořen smíšený hasičský sbor. Na výzvu pana komisaře Škachx se v červenci v neděli ránosešlo 35 mužů hasičů. Po oslovení: "Bratři hasiči!" bylo provoláno: "Českéme hasičskému sboru zdar!". Následně pan Škacha a panem Balzerem předali výzbroj po Němcích do rukou místních hasičů. Jednalo se zejména o zachvalé bílé pracovní stejnokroje, helmy a opasky. Horní požární stanice byla vybavena motorovou stříkačkou 8 A.Z na dvoukolovém železném podvozku, ruční stříkačkou, navijáky na hadice a množstvím žebříků a hadic. Výbava dolní požární zbrojnice byla tvořena motorovou stříkačkou (1939), dvoukolovou ruční stříkačkou a dvoukolovým ručním navijákem. Po provedeném nástupu byl jmenován velitel Antonín Kunhart (č.p. 320). V následujícíh dnech se začalo pilně pochodovat a cvičit. 

   27. ledna 1946 zemřel první zakládající člen Sboru dobrovolných hasičů v Limberku  pan Petr Bezděk (č. p. 3). Na jeho poslední cestě ho vyprovodilo 30 hasičů. Byl to mimochodem první pohřeb českého občana v pomezí po osvobození. 

   Na následující valné hromadě vznikl nápad uspořádat hasičský bál a z jeho výtěžku zakoupit nové stejnokroje zelené barvy a pořídit nový taneční parket. První hasičský ples se uskutečnil 1. ledna 1947 na sále u Bobků. Po plese přibližně v 6 hodin ráno se zjistilo, že v půdních prostorách propukl požár. Při jeho lokalizaci propadl stropem velitel a těžce se zranil. Po 5 letech na následky zranění zemřel. Z výtěžku plesu bylo skutečně ušito 50 nových uniforem každému členovi přesně na míru a byl vystavěn nový parket.

   V tomto roce bylo ustanoveno družstvo samaritánek pod vedením Josefa Bidmona. Samaritánky se účastnily akcí hasičů a byly připravené poskytovat první pomoc.

   V revolučním roce 1948 došlo k přejmenování hasičského sboru na místní požární jednotku. Bylo uspořádáno první okrskové cvičenís vyhlášením poplachu a následným simulovaným zásahem na č. p 4 a 5 za účasti sborů z Poličky, Kamence, Sádku, Oldříš, Květné  a Stašova. Celé akci přihlíželo velké množství lidí. Na novém parketě proběhla první tancovačka. 

    První požár po osvobození nastal 3. října 1950, kdy do základu vyhořelo opuštěné stavení č. p. 208. V dalších letech hasili požárníci mnoho požárů i mimo obec. Příkladem může být výjezd do Pavlovic. Vyjeli k němu 4 muži v automobilu Adler. K uhašení požáru táhli 230 m dlouhé hadicové vedení s převýšením více než 40 metrů. Podařilo se jim zachránit hlavní stavení.

   V dalších letech byla provedena rekonstrukce obou zbrojnic. Požárníci si zakoupili 19 zimních modrých stejnokrojů. Stav členstva v roce 1953 byl 42 mužů a 6 žen. V témže roce je opět změněn název na Svaz požární ochrany.  Požárníci drželi hlídky při divadlech a zábavách. Rozvíjela se také činnost s mládeží. V roce 1956 získali dorostenci 1. místo v okresní soutěži. V obci pracoval od roku 1957 pionýrský kroužek Mladých požárníků pod vedením Miloše Brázdy. Poté co se odstěhoval prací s mládeží se věnoval František Elis. V létě byly drženy požární hlídky mladých kolem železniční tratě a dospělých kolem objektů JZD a Státního statku. Požárníci nezpomínali ani na rodinné příslušníky. Uskutečnili mnoho výletů po okolí, ale i na Macochu, na Moravu a na Slovensko.  Každoročně se pomezští požárníci úsatnili námětových cvičení. V roce 1970 bylo ustanoveno za pomoci Svazu požární ochrany Pomezí požární družstvo u JZD. Pomezští požárníci získávají pro horní požární zbrojnici v roce 1975 Tatru 805. Následně dochází k vyřazení automobilu Praga RNA. Dolní požární stanice byla vybavena motorovou stříkačkou PS 8 (1948). Střídavě v ní byly umístěny automobily Adler, RNA. Od roku 1980 osobní automobil UVAB rumunské výroby.  V roce 1976 začíná opět pracovat kroužek mladých požárníků. Mladí požárníci se účastní mnoha soutěží. Soutěží i družstvo dorostenců a mužů. V roce 1985 byla sjednána dohoda mezi JZD Polička a MNV Pomezí o umístění cisternového automobilu CAS 25 do horní požární zbrojnice. V roce 1989 bylo vyřazeno vozidlo Tatra 805. Vybavení horní hasičské zbrojnice poté tvořilo vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP, dopravní automobil UVAB a PS 12.

   Po revoluci tvořilo členskou základnu 39 hasičů. Hasičům se vrací jejich původní název a pracují pod označením SDH - Sbor dobrovolných hasičů. Obec v roce 1995 prodává dolní hasičskou zbrojnici. Její vybavení je přesunuto do horní zbrojnice. Ke každoročně pořádaným plesům se místní hasiči snaží uspořádat i další kulturní akce, jako například Jozefovskou zábavu ři Vánoční koncert. Akce většinou trpí velkým nezájmem místního obyvatelstva. Větší zájem byl o 110. výročí založení sboru. Obecenstvu bylo předvedeno námětové cvičení, ukázky vyprošťování a v závěru dne proběhla zábava. Mnoho obyvatel si jistě vzpomíná na Hasičskou kořalku m která zde byla ve velkém množství konzumována. V roce 1997 proběhly celou republikou záplavy, nevyhnuly se ani naší obci. Hasiči čerpali vody z mnoha sklepů pomocí PS 8. Jelikož se pomezským hasičům nedaří na okrskových soutěžích je rozhodnuto o vyrobení plechové kádě. Zvýšená treningová aktivita vyvrcholila 1. místem v okrskové soutěži roku 2001 v Širokém Dole.  Zastupitelstvo obce téhož roku rozhodolo o radikální modernizaci hasičské zbrojnice. Hasiči si zde odpracovali tisíce brigádnických hodin. Výsledkem však je jedna z nejmodernějších ppožárních zbrojnic v okrese. Její slavnostní otevření proběhlo v létě roku 2002 za velkého zájmu místních obyvatel. 

   S novou zbrojnicí opět zahajuje svoji činnost kroužek mladých hasičů pod vedením pana Petra Jandy st. a pana Mgr. Jiřího Svobody. V roce 2004 hasiči dokončují půdní vestavbu, kde tak vzniká prostorná společenská místnost. Moderní hasičská zbrojnice zajišťuje kvalitní zámemí při komplikovaných zásazích jako jsou povodně 2005 a ještě při ničivější povodně následujícího roku. Přehledné uložení věcí zajišťují velmi vysokou rychlost výjezdů. I výroční a jiné schůze se mohou konat na půdě místní hasičské zbrojnice.

   V roce 2006 v roce 120. výročí založení sboru tvoří základnu 39 mužů 9 žen a 27 mladých hasičů. Mladí hasiči v těchto letech začínají sklízet první úspěchy. Výjezdová jednotka je zařazena jako JPO III (tzn. že jednotka vyjíždí k požárům mimo katastr obce Pomezí). Jednotka je nově vybavena osobním automobilem Fiat Ducato. Automobil CAS 25 Škoda 706 RTHP dosloužil a na jeho místo se dostává požární cisternový vůz CAS 32 Tatra-815. Výjezdová jednotka je v rámci finančních možností vybavena zásahovými prostředky. Děti se v těchto letech již pomalu ale jistě stávají postrachem pro ostatní družstva a vozí pravidelně z každých závodů medailové umístění. Což podtrhují postupem do krajského kola ve hře Plamen v roce 2009, kde naše družstvo jen nepatrným rozdílem přišlo o pohár pro nejlepší požární útok kraje. Následující rok silná generace okolo Petra Jandy ml. ovládá suveréním způsobem témeř každý závod. Postupuje na kraj. Bohužel drobné chyby rozhodly o nepostupu našeho družstva na republikové mistovsví. Naše družstvo však zaběhlo nejrychleší požární útok republiky pro tento ročník. pozadu nezůstává ani nově vzniklé družstvo dorostenců, které se dostává na kraj a urve nečekané 4. místo. Po zakoupení sportovní PS se začínají formovat i mužstva mužů pro závody Okresní ligy Svitavska v požárním sportu. Mezitím pokračuje činnost výjezdové jednotky, které se rychle rozrůstá o odrostlé dorostence. Přibývá proškolených strojníků nově jsou proškoleni i pilaři. Po krátkém odlivu se pomalu navrací družstvo mladých hasičů na výsluní i nový vedoucí Václav Štaud. Po založení Okresní ligy MH v pož. útoku naprosto suveréním způsobem ovládají kategorii mladších žáků. Družstvo mužů začíná vozit medailové umístění ze závodů OL Svitavska. Následuje rok současný, který je pro náš sbor po sportovní stránce velmi úspěšný zejména proto, že Pepa Jukl se stal vícemistrem republiky ve dvojboji a druhým vícemistrem republiky v požárním sporu jednotlivců. Nově se buduje i zázemí pro uložení treningového materiálu ve sportovním areálu, kde se letos konal již 2. ročník soutěže mladých hasičů, který je zařazen do OLS MH. Letos se role prohazují a namísto mladších drtí zbytek okresu mužstvo starších.

Mgr. Jiří Svoboda

Upraveno, doplněno.